Informacja dla darczyńców

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz
naszej Fundacji informujemy:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na
Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok
39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie:
0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43
29), lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe
organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych,
wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w
oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów
prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane
dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także
prawidłowego rozliczenia finansów administratora.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie
umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Międzynarodowy
Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora.
Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pomagaj regularnie - to proste!

 • img

  Ustaw płatności cykliczne

  Nawet niewielka kwota wpłacana regularnie bardzo nam pomoże.

 • strzałka
 • img
  logo

  Podepnij kartę kredytową lub konto PayPal

 • strzałka
 • img

  Udostępniaj

  Zachęcaj innych do działania!

[{"amount":"854000.95"}] [{"count":"521"}]

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.