Historia

Jesteśmy grupą wolontariuszy działających na rzecz poprawy bytowania zwierząt i edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązującego w Polsce prawa. Do naszych zadań i celów należą:

 • ujawnianie i ściganie przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt oraz naruszeń prawa stanowionego jej aktami wykonawczymi oraz innymi rozporządzeniami dotyczącymi dobrostanu i ochrony zwierząt.
 • współdziałanie z instytucjami administracji publicznej i organami ścigania, składanie zawiadomień, odwołań, zażaleń i występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych.
 • pomoc zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym i dzikim.
 • ujawnianie i piętnowanie patologii związanych z obrotem zwierzętami i wykorzystywaniem zwierząt do różnych celów, z dużym naciskiem na los zwierząt przeznaczonych do konsumpcji. Dokumentowanie działań osób odpowiedzialnych - w tym urzędników administracji publicznej.
 • prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu budowanie powszechnej świadomości dotyczącej obowiązującego prawa oraz aktywizację osób nie będących członkami organizacji prozwierzęcych, które mogą również skutecznie nieść pomoc zwierzętom.

Podczas prowadzenia czynności i przy podejmowaniu decyzji kierujemy się szeroko pojętym polepszeniem dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem wszelkich możliwych okoliczności. Leczenie zwierząt oraz decyzje podejmowane w jego ramach, opieramy jedynie na opiniach wykwalifikowanych i zaufanych lekarzy weterynarii.

 

Osobna akcja Viva! Interwencje pomagają została stworzona w celu pomocy osobom, które mają pod swoją opieką zwierzęta wymagające intensywnej opieki, przede wszystkim leczenia.

Pomagaj regularnie - to proste!

 • img

  Ustaw płatności cykliczne

  Nawet niewielka kwota wpłacana regularnie bardzo nam pomoże.

 • strzałka
 • img
  logo

  Podepnij kartę kredytową lub konto PayPal

 • strzałka
 • img

  Udostępniaj

  Zachęcaj innych do działania!

[{"amount":"854000.95"}] [{"count":"521"}]

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.