Jak założyć zbiórkę

POTRZEBUJESZ WSPARCIA NA LECZENIE ZWIERZĘCIA (LUB INNĄ POMOC)?
PRZECZYTAJ TEN ARTYKUŁ UWAŻNIE I DO SAMEGO KOŃCA:

Ratuj Przyjaciela (wcześniej Zaginął Dom) wyciąga rękę do wszystkich osób, które pragną zbierać fundusze na pomoc chorym i potrzebującym zwierzakom!
Udostępnimy Wam nasze konto bankowe oraz narzędzia, którymi dysponujemy: tę stronę www, profile na stronach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram oraz nasze charytatywne Allegro.
Jeśli chcecie zbierać pieniądze na pomoc zwierzętom, skontaktujcie się z nami. Oczywiście każde zgłoszenie zostanie przez nas oddzielnie sprawdzone tak, aby nie było wątpliwości, że jest prawdziwe.
W pierwszej kolejności, każda osoba ubiegająca się o pomoc dla zwierzęcia zobowiązana jest do napisania podania. (Zgłoszenie do nas nie jest równoznaczne z udostępnieniem konta)

1. Aby zgłosić zwierzę na które chcecie zorganizować zbiórkę, wyślijcie do nas PODANIE (Pobierz WZÓR) w którym zawarte będą następujące dane:

 • opis zwierzęcia, informacje na temat tego, co mu się przydarzyło oraz jakiej konkretnie pomocy potrzebuje oraz określenie WYSOKOŚCI kwoty, którą chcą państwo uzyskać za pośrednictwem Zbiórki.
 • wszelkie dokumenty oraz zaświadczenia służące uwiarygodnieniu prośby o zorganizowanie Zbiórki, a także w dalszej kolejności wszelkie inne dokumenty, o dostarczenie których zwróci się Administrator Akcji Ratuj Przyjaciela (wcześniej Zaginął Dom), a które są niezbędne do zrealizowania Zbiórki w tym rachunków i faktur, które mają zostać sfinansowane w wyniku Zbiórki;
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. nr telefonu;
  4. adres email;
  5. nr PESEL;

szczegółowo określony cel na który mają zostać zebrane fundusze za pośrednictwem Portalu i przesłania fotografii zwierzęcia, które ma zostać Beneficjentem Zbiórki.

Przedstawiciel Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva!, w ramach której działa kampania Ratuj Przyjaciela (wcześniej Zaginął Dom), skontaktuje się z Państwem w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu informacji. Jeśli weryfikacja przejdzie pozytywnie, pomiędzy Fundacją, a osobą ubiegającą się o pomoc dla zwierzęcia, zostanie spisana umowa, która dokładnie określi prawa i obowiązki zarówno osoby ubiegającej się o pomoc, jak i Fundacji.

Najważniejsze punkty umowy to:

Akacja Ratuj Przyjaciela (wcześniej Zaginął Dom) finansuje pomoc określoną w Zbiórce tylko i wyłącznie do wysokości środków zebranych za pośrednictwem danej Zbiórki. Jeśli koszty leczenia/utrzymania/innej pomocy określonej w Zbiórce będą wyższe niż kwota końcowa uzyskana w trakcie trwania Zbiórki, osoba będącą opiekunem zwierzęcia - beneficjenta będzie musiała dopłacić różnicę z własnych środków.

W przypadku zebrania kwoty, której wartość przekroczy kwotę leczenia / pomocy zwierzęciu będącemu beneficjentem Zbiórki, nadwyżka zostanie w pierwszej kolejności przekazana na inną, ogłoszoną w Portalu Ratuj Przyjaciela (wcześniej Zaginął Dom) Zbiórkę, a w przypadku braku aktywnych zbiórek kwota zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji Viva.

Opiekun zwierzęcia będącego Beneficjentem Zbiórki, w trakcie trwania zbiórki oraz w terminie do 2 miesięcy od jej zakończenia ma obowiązek przesyłania Administratorowi drogą mailową co najmniej raz w tygodniu aktualnych informacji o stanie zdrowia Beneficjenta Zbiórki oraz o planowanych i odbytych wizytach lekarskich, ze szczegółowym opisem diagnozy oraz zaleceń lekarskich, a w przypadku gdy zbiórka była organizowana na inny cel niż leczenie – szczegółowych informacji o realizacji celu.

Zgłaszający za naruszenie obowiązku podawania prawdziwych informacji o Beneficjencie Zbiórki, obowiązku regularnego przesyłania fotografii lub filmów, obowiązku posiadania praw do materiałów oraz obowiązku przesyłania aktualnych informacji na temat stanu zwierzęcia/celu realizacji zbiórki zostanie obciążony karą umowną odpowiadającą kwocie dotychczas przekazanych środków ze zbiórki.

2. Faktury lub rachunki, które mają być opłacone w ramach akcji Ratuj Przyjaciela (wcześniej Zaginął Dom):
muszą być wystawione na Fundację: Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa, NIP: 525-21-91-290;
forma zapłaty musi powinna być bezgotówkowa;
termin zapłaty nie powinien być krótszy niż 14 dni;

3. Oryginały faktur, o ile została wystawiona w wersji papierowej, należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji koniecznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktura została wystawiona. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Ratuj Przyjaciela”. Faktury wystawione w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie po ich wystawieniu.

4. Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva! nie pobiera opłat za organizowanie zbiórek na portalu www.zaginaldom.pl. Jednak od końcowej kwoty zebranej na zbiórce, potrącane jest 8% wartości kwoty. Środki te są konieczne do opłacenia kosztów operacji bankowych, serwisów transakcyjnych, księgowania faktur, promocji zbiórek oraz modernizacji serwisu www.zaginaldom.pl Szczegóły sprawdź tutaj

5. Aby uzyskać lepszy efekt Zbiórki, osoby które zwracają się do nas z prośbą o rozpoczęcie Zbiórki powinny aktywnie włączyć się w jej promocję. Można to zrobić na wiele sposobów. Jeśli nie macie pomysłu jak - poproście nas o radę!

Zgłoszenia do rozpoczęcia Zbiórki należy dostarczyć do nas:

Osobiście, w biurze Fundacji Viva! Ul. Kawęczyńska 16 lok. 39 w Warszawie
Drogą listowną wysyłając na adres:
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Ratuj Przyjaciela”

W sytuacji, kiedy pomoc jest bardzo pilna, można wysłać do nas skan podania drogą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan podania musi być dobrej jakości z wyraźnym podpisem). Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia prośby o zbiórkę i nie podawania przyczyn odrzucenia, jeśli w zgłoszeniu brakuje któregoś z wyżej wymienionych, KONIECZNYCH elementów. To Państwo powinniście dopilnować, aby niczego w zgłoszeniu nie brakowało.

Zanim się z nami skontaktujesz przeczytaj >>REGULAMIN<<

Pomagaj regularnie - to proste!

 • img

  Ustaw płatności cykliczne

  Nawet niewielka kwota wpłacana regularnie bardzo nam pomoże.

 • strzałka
 • img
  logo

  Podepnij kartę kredytową lub konto PayPal

 • strzałka
 • img

  Udostępniaj

  Zachęcaj innych do działania!

[{"amount":"844507.45"}] [{"count":"513"}]

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.